THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đc: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Tel: 0243 2010 252 / 0243.204.5388

Hotline: 0942 529 256

E-mail: vpbvietnam.jsc@gmail.com